Tag: budget

9 z 10 zadavatelů IT projektů se setká s překročením rozpočtu a nedodržením termínů

9 z 10 zadavatelů IT projektů se setká s překročením rozpočtu a nedodržením termínů

Většina firem v Česku, které svěřily vývoj softwaru externímu dodavateli, má špatnou zkušenost s dodržením dohodnutého rozpočtu a termínu dodání. [...]
1 / 1 ČLÁNKY