Accenture: Situace ve výrobě polovodičů se zlepší nejpozději v roce 2024

DomůByznys

Accenture: Situace ve výrobě polovodičů se zlepší nejpozději v roce 2024

Podle nové studie společnosti Accenture tři čtvrtiny (76 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) vedoucích pracovníků firem v oboru polovodičů očekávají, že nejpozději do roku 2024 se problémy spojené s výpadky v dodavatelských řetězcích zmírní a situace se zlepší.

Síť X spouští první verzi audio a videohovorů
T-Mobile v Česku pro firmy spouští komunikaci přes zprávy RCS
Mobil si zamyká 85 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} Čechů, o 15 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} víc než v roce 2021
Stravenky a sick days IT zaměstnancům nestačí, chtějí podíl na zisku firmy
Podle nové studie společnosti Accenture tři čtvrtiny (76 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) vedoucích pracovníků firem v oboru polovodičů očekávají, že nejpozději do roku 2024 se problémy spojené s výpadky v dodavatelských řetězcích zmírní a situace se zlepší.

Zároveň však podotýkají, že společnosti musí být připraveny čelit dalším tlakům na trhu a více se zaměřit na investice, které jim pomohou zajistit budoucí růst.

V současnosti vnímají dotazovaní exekutivci jako největší výzvy pro zachování stabilních dodávek čipů inflaci a vývoj ekonomiky (35 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} dotazovaných), dále přetrvávající důsledky a restrikce spjaté s onemocněním covid-19 (20 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}), nedostatek kvalifikovaných talentů (18 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}), podhodnocené investice (14 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) a možné zhoršení geopolitické situace (12 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}).

„Tím, jak se postupně zlepšuje situace kolem nedostatku čipů, což mimo jiné souvisí i se zpomalením poptávky v důsledku obav z inflace, začínají podniky vyrábějící polovodiče čelit novým problémům způsobeným geopolitickou situací a rostoucím nedostatkem talentů,“ říká Pavel Vrba, který v Accenture vede průmyslovou praxi Industry X pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko.

Exekutivci v rámci průzkumu vybírali i z několika faktorů, které budou mít největší vliv na schopnost firem pokračovat v inovaci polovodičů během následujících let. Zde mnohem častěji zmiňují geopolitickou situaci a problematiku nezávislosti ve výrobě čipů (48 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} dotazovaných), 42 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} rovněž uvádí rizika spjatá s kybernetickými útoky a potřebu kvalitnější kybernetické bezpečnosti a 39 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} zmiňuje jako jeden z faktorů i rychle se měnící konkurenční prostředí.

Studie také uvádí, že se můžeme dočkat i změny takzvaného Moorova zákona, který říká, že počet tranzistorů v integrovaném obvodu se zdvojnásobí přibližně každé dva roky. Až 65 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} vedoucích pracovníků se totiž domnívá, že do roku 2024 se tempo zpomalí a tranzistory nebudou přibývat takovou rychlostí. Kromě toho 56 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} respondentů věří, že nejlepším způsobem, jak do budoucna zvýšit odolnost celého odvětí, je posílit ochranu duševního vlastnictví firem.

Zpráva identifikuje i čtyři oblasti, které budou v následujících letech hrát velkou roli ve výrobě a využití polovodičů:
Metaverse – Dvě třetiny (67 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) vedoucích pracovníků se domnívají, že polovodiče jsou kritickou technologií pro rozvoj metaversa, a 44 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} vedoucích pracovníků očekává, že do roku 2024 vyčlení v rámci své firmy více než 20 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} svého rozpočtu na výrobu polovodičů určených pro rozvoj metaversea.

Digitální zdraví – Zařízení jako fitness trackery či chytré hodinky, jež umožňují měřit naši tělesnou aktivitu, jsou stále oblíbenější a lze tudíž očekávat, že v důsledku větších nároků na konektivitu bude poptávka po polovodičích růst i v tomto odvětví.
Mobilita – Jako největší překážky pro budoucnost mobility jsou uváděny rozšířený nedostatek čipů a obavy o náklady, což vede 93 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} exekutivců k názoru, že výrobci automobilů by měli více spolupracovat s výrobci polovodičů a technologickými firmami na vývoji technologií pro mobilitu nové generace.

Udržitelnost – Více než devět z deseti vedoucích pracovníků (93 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) věří, že iniciativy v oblasti udržitelnosti budou mít pozitivní dopad na ziskovost firem a zároveň povedou k tvorbě udržitelnějších spotřebitelských produktů. V rámci průzkumu byla udržitelnost uvedena jako oblast, která bude v příštích pěti letech hrát pravděpodobně nejdůležitější roli v celém hodnotovém řetězci polovodičů.

KOMENTÁŘE

WORDPRESS: 0
DISKUZE 0