Gartner: U současného zaměstnavatele chce zůstat jen 29 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} IT specialistů

DomůLidé

Gartner: U současného zaměstnavatele chce zůstat jen 29 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} IT specialistů

Z průzkumu provedeného společností Gartner vyplývá, že IT pracovníci mají častěji sklon k odchodu ze svého stávajícího zaměstnání, než zaměstnanci v jiných funkcích.

Gartner: 82 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} vedoucích pracovníků plánuje trvale umožnit zaměstnancům částečnou práci z domova
Gartner: Firmy, které digitalizovaly data, zaznamenaly o 38 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} vyšší tržby
Gartner: Výdaje na IT by letos měly růst o 4 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}
Gartner: 20 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} velkých firem bude v roce 2024 používat digitální měny

Z průzkumu provedeného společností Gartner vyplývá, že IT pracovníci mají častěji sklon k odchodu ze svého stávajícího zaměstnání, než zaměstnanci v jiných funkcích.

Jejich úmysl zůstat v současné práci je o víc než 10 procentních bodů nižší než u zaměstnanců mimo IT a zároveň nejnižší ze všech podnikových funkcí.

Společnost Gartner provedla ve 4. čtvrtletí roku 2021 průzkum mezi 18 000 zaměstnanci po celém světě, včetně 1 755 zaměstnanců v IT funkcích. Odpovědi byly sbírány měsíčně ve 40 různých zemích v 15 jazycích. „Jakkoliv je udržení talentů problémem, který řeší celá podniková exekutiva, CIO a IT ředitelé jsou takříkajíc v epicentru a ohrožena je obrovská část jejich pracovní síly,“ říká Graham Waller, viceprezident a analytik společnosti Gartner. „Zaznamenali jsme IT organizace, které například po zavedení pravidla návratu do kanceláře zaznamenaly masový odliv zaměstnanců a musely zařadit zpátečku. CIO a IT ředitelé by proto měli podporovat a obhajovat větší míru flexibility pracovního režimu, než jaký může panovat v jiných částech podniku, neboť u IT zaměstnanců je vyšší pravděpodobnost, že odejdou, je po nich větší poptávka na trhu a zároveň zvládají práci na dálku lépe, než většina ostatních zaměstnanců.”

V celosvětovém měřítku chce u svého současného zaměstnavatele rozhodně zůstat jen 29,1 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} IT pracovníků – tento podíl je pak ještě výrazně nižší v Asii (19,6 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}), Austrálii a na Novém Zélandu (23,6 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}). V Evropě, která si z hlediska udržení IT zaměstnanců vede nejlépe, chtějí u současného zaměstnavatele rozhodně zůstat pouze o 4 z deseti pracovníků (38,8 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}). 

Pravděpodobnost udržení IT talentů se liší podle věkových skupin a regionů. Například IT pracovníci ve věku do 30 let uvádějí dvaapůlkrát menší pravděpodobnost, že zůstanou, než pracovníci starší 50 let. Pouze 19,9 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} IT pracovníků ve věku 18 až 29 let uvádí vysokou pravděpodobnost, že zůstanou, ve srovnání se 48,1 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} pracovníků ve věku 50 až 70 let. Údaje zároveň ukazují, že flexibilnější pracovní politika zaměřená na potřeby zaměstnanců (tzv. human-centric) může snížit úbytek pracovníků a zvýšit jejich výkonnost. V průzkumu společnosti Gartner z roku 2021, kterého se zúčastnilo 3 000 zaměstnanců z různých odvětví, funkcí a zeměpisných oblastí, 65 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} IT zaměstnanců uvedlo, že to, zda mohou pracovat flexibilně, ovlivní jejich rozhodnutí zůstat.

Analytici Gartneru zároveň doporučují, aby CIO a IT ředitelé využívali přístup založený na datech s cílem identifikovat ty pracovníky, u nichž je nejvyšší riziko odchodu a zároveň jsou pro organizaci nejcennější – a přizpůsobili zásady hybridní práce tak, aby udrželi především ty angažované a vysoce výkonné.

Průzkum globálního trhu práce realizovaný společností Gartner oslovil během 4. čtvrtletí 2021 víc než 18 000 zaměstnanců ve 40 zemích, včetně 1 755 zaměstnanců v IT funkcích. Výše uvedené údaje odrážejí podmínky na trhu v daném čtvrtletí. O hlavních prioritách pro CIO v roce 2022 se dozvíte v bezplatně dostupné publikaci 2022 Leadership Vision for Chief Information Officers.

KOMENTÁŘE

WORDPRESS: 0
DISKUZE 0