Lenovo: 81 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} lidí preferuje k lepší produktivitě kombinaci umělé inteligence a lidské interakce

DomůLidé

Lenovo: 81 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} lidí preferuje k lepší produktivitě kombinaci umělé inteligence a lidské interakce

Devět z deseti zaměstnanců (87 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) uznává, že umělá inteligence hraje pozitivní roli v jejich snaze zůstat produktivní, zatímco osm z deseti (81 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) podle společnosti Lenovo upřednostňuje kombinaci umělé inteligence a lidské interakce.

OpenAI se snaží sjednotit zaměstnance, Microsoft vyzývá ke změně řízení
Kyberhrozby založené na AI postupně narůstají
ChatGPT nově umí najít dopravní spoje a jízdenky
AI konference: Umělá inteligence není hrozba

Devět z deseti zaměstnanců (87 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) uznává, že umělá inteligence hraje pozitivní roli v jejich snaze zůstat produktivní, zatímco osm z deseti (81 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) podle společnosti Lenovo upřednostňuje kombinaci umělé inteligence a lidské interakce.

Podle nové globální studie zastává většina z 12 000 dotázaných zaměstnanců (91 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) názor, že by byli produktivnější, kdyby se jejich problémy z oblasti IT v práci vyřešily rychle a efektivně. Dalších 74 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} tvrdí, že nedostatečná IT podpora snížila jejich motivaci v práci. Výsledky průzkumu ukazují, že pro podporu dnešní hybridní pracovní síly je třeba zavést efektivní a účinný systém IT podpory.

Pokud jde o IT podporu založenou na umělé inteligenci (AI), z průzkumu vyšlo najevo, že dotázaní zaměstnanci oceňují jako jeden z hlavních benefitů identifikaci a řešení IT problémů plně automaticky, kdy jim navíc oprava minimálně naruší jejich práci. Zároveň dokáže umělá inteligence kontrolovat a řešit problémy 24/7, včetně víkendů a svátků, není tak nutné se spoléhat na klasický pracovní rozvrh.

„Spolu s nárůstem hybridní práce se měnilo i pracovní prostředí a IT podpora pro zaměstnance s tímto trendem zjevně nedržela krok. S rostoucím využitím cloudových služeb, umělé inteligence a metaverse se IT prostředí jednotlivých organizací stane ještě složitější. Efektivní IT podpora tak bude pro pracovní morálku zaměstnanců ještě důležitější,“ říká John Stamer, viceprezident a generální ředitel globální produktových služeb společnosti Lenovo.

Podpora Lenovo Premier Support Plus nabízí služby, které jsou nezbytné jak pro současné potřeby hybridní pracovní síly, tak pro digitální transformaci ve firmách. Služba spojuje to nejlepší z obou světů – pokročilou umělou inteligenci pro chytřejší služby a zároveň stále poskytuje lidský pro bezproblémovou a přímou IT podporu, kterou zaměstnanci hledají.

Premier Support Plus je nejobsáhlejší služba IT podpory na trhu, která pomáhá firmám zůstat připravené na budoucnost. Nabízí kvalitní řešení pro zlepšení uživatelské zkušenosti a spokojenosti zaměstnanců, což je zásadní faktor pro udržení talentů na dnešním vysoce konkurenčním trhu.

V průzkumu 62 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} respondentů uvedlo, že jsou spokojeni s tím, jak jejich firma podporuje zaměstnanecký zážitek a pocity na poli hybridní práce, avšak významná část (38 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) respondentů vyjádřila neutrální názor nebo nespokojenost se svým fungováním v práci.

Podpora Premier Support Plus byla navržena s ohledem na klíčové problémy firem a koncových uživatelů tak, aby nabízela komplexnější služby podpory a ochrany při problémech s IT:

  • Prediktivní analýza založená na umělé inteligenci umožňuje proaktivní a preventivní detekci problémů a schopnost identifikovat a řešit řadu potenciálních problémů v oblasti IT.
  • Ochrana proti náhodnému poškození poskytuje krytí nad rámec tradiční systémové záruky a chrání zařízení před neúmyslnými pády, nárazy či politím.
  • Služba Keep Your Drive uchovává pevné disky uživatelů a poskytuje zákazníkům úplné vlastnictví jejich údajů, které si mohou ponechat nebo zlikvidovat dle svých podmínek. Zvyšuje se tak bezpečnost dat a je zajištěn soulad s požadavky na ochranu a uchovávání údajů.
    • Služba Sealed Battery prodlužuje podporu baterií až na tři roky. Certifikovaní technici společnosti Lenovo v případě potřeby zajistí efektivní výměnu baterie a minimalizují prostoje v práci, což zvyšuje odolnost firmy před výpadky.
    • Oprávnění pro mezinárodní služby poskytuje nadnárodním korporacím službu ochrany před náhodným poškozením a služby Keep Your Drive a Sealed Battery kdekoliv na světě, kde se zrovna nachází jejich zaměstnanci.

S ohledem na produktivitu a uživatelskou zkušenost zaměstnanců nabízí služba Premier Support Plus firmám i specializovaného správce pro zapojení služeb (Services Engagement Manager), který zajistí proaktivní hlášení a sledování aktiv.

„Role IT ředitelů při řízení transformace firem nebyla nikdy důležitější. IT oddělení musí každý den poskytovat zaměstnancům kvalitní a efektivní uživatelskou zkušenost s jejich IT vybavením. Takže kromě toho, že jsme stále důvěryhodnějším partnerem v oblasti chytré digitální transformace, se také silně zaměřujeme na poskytování praktických inovací,” uvedl John Stamer.

KOMENTÁŘE

WORDPRESS: 0
DISKUZE 0