PPF chce zvýšit podíl v českém O2, minoritním akcionářům nabízí nižší cenu

DomůTELCO

PPF chce zvýšit podíl v českém O2, minoritním akcionářům nabízí nižší cenu

PPF chce zvýšit podíl v českém O2, minoritním akcionářům nabízí nižší cenu

Operátor O2 začal nabízet fixní 5G připojení na doma
O2 nově u tarifů pro mladé aktivuje 5G
O2 nabízí nový telefon Nothing Phone (1)
O2 zdraží svou 100GB SIM kartu. Konkurenční T-Mobile naopak zlevnil

Skupina PPF chce prostřednictvím nizozemské PPF Telco B.V. navýšit podíl v mobilním operátorovi O2 Czech Republic. Investor aktuálně ovládá 83,58 procenta a chce se dostat nad 90 procent.

V plánu je odkup zbylých akcií. PPF v rámci zrychleného odkupu (reverse accelerated bookbuilding) nabídla maximálně 264 za akcii s tím, že aktuální cena akcií je 269 korun. V plánu je následně “iniciovat nucený přechod (tzv. povinný odkup) všech akcií ostatních akcionářů tohoto telekomunikačního operátora na subjekty ze skupiny PPF.”

Vyjádření PPF:

„PPF oznamuje, že její společnost PPF Telco B.V. a s ní ve shodě jednající osoby ze Skupiny mají v úmyslu nakoupit další akcie O2 Czech Republic. Cílem PPF je v souladu se zákonnou normou o obchodních korporacích nabýt více než 90{94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} podíl v O2 CR a následně iniciovat nucený přechod (tzv. povinný odkup) všech akcií ostatních akcionářů tohoto telekomunikačního operátora na subjekty ze skupiny PPF.

PPF oznamuje, že její společnost PPF Telco B.V. a s ní ve shodě jednající osoby ze Skupiny mají v úmyslu nakoupit další akcie O2 Czech Republic. Cílem PPF je v souladu se zákonnou normou o obchodních korporacích nabýt více než 90{94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} podíl v O2 CR a následně iniciovat nucený přechod (tzv. povinný odkup) všech akcií ostatních akcionářů tohoto telekomunikačního operátora na subjekty ze skupiny PPF.

Skupina PPF prostřednictvím PPF Telco a osob s ní jednajících ve shodě nyní vlastní 83,58 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} akcií v O2 CR a stejný podíl na hlasovacích právech. Další navýšení podílu PPF Telco na základním jmění O2 CR proběhne metodou takzvaného zrychleného odkupu akcií (reverse accelerated bookbuilding) za maximální cenu 264 korun za jednu akcii.

Procesem zrychleného odkupu jako jediný správce knih (sole bookrunner) byla pověřena PPF banka. Ta osloví pouze kvalifikované investory a otevření knih pro zrychlený odkup provede s okamžitou platností. Předpokládá se, že informace o stanovení ceny a celkovém počtu nově nabytých akcií budou oznámeny neprodleně po uzavření těchto objednávkových knih. Jejich uzavření může nastat kdykoli na základě rozhodnutí společnosti PPF Telco nebo PPF banky. Společnost PPF Telco si dále vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky nebo načasování zrychleného odkupu.

Získají-li PPF Telco a s ní ve shodě jednající osoby více než 90 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} akcií O2 CR, budou moct akcionáři, kteří nejsou kvalifikovaní investoři, prodat své akcie v O2 CR skupině PPF v rámci následné nabídky povinného odkupu dle platných pravidel.

Rozhodnutí PPF nabídnout zrychlený odkup akcií O2 CR reflektuje fakt, že objem obchodů, se kterými se tyto cenné papíry na pražské burze obchodují, je velmi nízký a v tomto roce se pohybuje okolo 9,3 milionů korun. PPF tak prostřednictvím zrychleného odkupu nabízí kvalifikovaným investorům, aby své akcie v O2 CR mohli společnosti PPF Telco prodat najednou a počtech přesahující nyní obvyklé obchodní objemy na burze. Současně si prodávající zachovají svůj nárok na výplatu dividendy O2 CR ze zisku za rok 2020 a částky odpovídající snížení emisního ážia. Nárok na výplatu tohoto podílu na zisku bude zachován také pro drobné akcionáře v rámci následného povinného odkupu.“

KOMENTÁŘE

WORDPRESS: 0
DISKUZE 0