Rizika a příležitosti on-line dražeb

DomůByznys

Rizika a příležitosti on-line dražeb

I v době pandemie COVID 19 na většině území stoupá cena nemovitostí. A lidé dle objemu hypoték stále nakupují. Bohužel někteří ale nezvládají splácet a tak se byty a domy dostávají do dražeb. Jak najít nejlepší příležitosti a jak se v dražbě vyhnout riziku?

Omnetic získal na digitalizaci automotive ve střední Evropě 2,5 miliardy korun
Zásilkovna bude mít Z-BOXy u Tesco prodejen
Značky se zabydlují v Metaverzu: Nike, Adidas, Red Bull nebo Coca Cola
Nokia urovnala patentové spory smírem se společností Lenovo

I v době pandemie COVID 19 na většině území stoupá cena nemovitostí. A lidé dle objemu hypoték stále nakupují. Bohužel někteří ale nezvládají splácet a tak se byty a domy dostávají do dražeb. Jak najít nejlepší příležitosti a jak se v dražbě vyhnout riziku?

Existuje velký rozdíl mezi dražbou a aukcí. Oba způsoby prodeje sice probíhají na základě nabídek cen ze strany kupujících. Stěžejní rozdíl ale spočívá v právní vymahatelnosti, aby kupující zaplatil nabídnutou cenu.

Existuje mnoho dražebníků, kteří pořádají dražby na virtuálních „tržištích“ – dražebních portálech. Mezi největší v ČR patří http://OKdražby.cz, http://exdrazby.cz, případně exekutorskou komorou provozovaný https://www.portaldrazeb.cz/.

Těm, kteří v dražbách, insolvencích a exekucích hledají investiční příležitosti, pomáhají například agregátory novinek a informací vypsaných na úředních deskách, jako například ADOL Monitor – http://adol.cz.

V dražbě totiž na rozdíl od aukce, kde prodávající může celou licitaci zrušit, přechází úderem dražebního (i virtuálního) kladívka vlastnictví na kupujícího. Reálně to probíhá tak, že vydražitel uhradí cenu (čímž splní svoji povinnost) a zpětně k okamžiku konce dražby se stane majitelem předmětu.

V případě dražby nemovitosti evidované v katastru nemovitostí dražebník zašle jedno vyhotovení potvrzení o nabytí vlastnictví i na katastr nemovitostí.

Online prostředí je závazné

Je zapotřebí si uvědomit, že kroky v on-line dražbách jsou závazné, stejně jako v těch kamenných. Složení jistiny vás zavazuje k úhradě podané nabídky v licitaci dražby.

Uživatelé se navíc ověřují dle zákona. Pokud tedy vidíte v dražbě zajímavou nabídku, nezapomeňte se včas na portálu zaregistrovat. Většinou provozovatel portálu bude chtít zaslat ověřené údaje.

„S přihlášením do konkrétní dražby nečekejte na samotný začátek dražby. Přihlášení v průběhu dražby není možné! Vždy si ověřte, zda byla Vaše totožnost ověřena pro danou dražbu anebo máte statut ověřeného uživatele. Bez ověření totožnosti Vám nebude umožněno zúčastnit se dražby,“ vysvětluje Petr Sefzig ze společnosti OKdražby.cz.

 

Dobrovolná vs. nedobrovolná dražba

Dražba může být nedobrovolná, ale i dobrovolná. V takovém případě si majitel předmětu může určit nejnižší podání, tedy minimální cenu, za kterou lze předmět vydražit.

K nedobrovolné dražbě dochází nejčastěji na základě exekuce. Majitelem předmětu (například domu) je dlužník, který se navíc nesmí dražby účastnit (ani jeho manžel/ka).

„Minimální podání se odvíjí od odhadní ceny a nesmí být nižší než 50 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} odhadní ceny. V případě, kdy se za tuto cenu předmět nepodaří prodat, dochází k opakované dražbě, při níž může být cena snížena až na 70 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} původní vyvolávací ceny,“ uvádí Pavel Tomek z ADOL Monitoru.

Po dohodě věřitelů s dražebníkem může být nemovitost prodána i za 35 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} odhadní cenyV dražbě tak lze teoreticky koupit byt nebo rodinný dům za zlomek ceny.

U exekučních dražeb je navíc od 1. ledna 2013 možnost učinit tzv. předražek. „Nejde-li o osoby uvedené v § 336 h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání,“ vysvětlil princip Petr Sefzig.

Nejde o obchod s dluhy

Když není rodina schopna splácet hypotéku, banka svou pohledávku nejčastěji prodá některé z inkasních společností. Ta znovu vyzve dlužníka, a pokud ani poté své dluhy nesplatí, tak se zahájí kroky k prodeji majetku.

Pokud jste v situaci, kdy jste nuceni v dražbě prodat svůj majetek, snažte se probudit zájem lidí.

„Vyšší cena umožní přinejmenším umoření větší části dluhu a v lepším případě jeho celé splacení. Navíc, pokud výtěžek z dražby převýší veškeré závazky dlužníka, jsou mu peníze navíc vyplaceny,“ dodal Pavel Tomek.

KOMENTÁŘE

WORDPRESS: 0
DISKUZE 0