RPA trendy 2023: Provozovny v kompetenčních centrech, outsourcované a kognitivní

DomůKomentáře

RPA trendy 2023: Provozovny v kompetenčních centrech, outsourcované a kognitivní

Robotická automatizace procesů (RPA) je dnes v podnicích jedním z hlavních katalyzátorů na jejich cestě k digitalizaci. V pandemické době RPA exponenciálně rostlo a nejinak tomu bude v postpandemickém světě.

Chytrá logistika roste: Roboti ve skladech, autonomní kamiony a trasování s AI
Využití úklidových robotů pomáhá snížit rizika lidských chyb při manuálním úklidu
Dánská firma Universal Robots oznámila roční tržby přes 300 milionů dolarů
Amazon: Je mýtem, že roboti kradou práci

Robotická automatizace procesů (RPA) je dnes v podnicích jedním z hlavních katalyzátorů na jejich cestě k digitalizaci. V pandemické době RPA exponenciálně rostlo a nejinak tomu bude v postpandemickém světě.

Jaké jsou současné hlavní trendy v RPA, a jak je podniky mohou využít na cestě k plné digitalizaci?

Organizace si v posledních dvou covidových letech uvědomily, že pokud chtějí bodovat i v další dekádě, neobejdou se bez transformace. Digitální transformace. V důsledku pandemie se společnosti po celém světě často přes noc rozhodly přijmout nové technologie, které by před tím implementovaly roky. I proto trh s RPA roste dvouciferným tempem. Do roku 2030 dosáhne hodnoty 13,4 miliardy dolarů. Také ekonomické přínosy očekávané používáním softwaru pro robotickou automatizaci procesů porostou závratným tempem. Podle firmy UiPath v celosvětovém měřítku vyskočí z loňských 7 miliard USD na 55 miliard USD v roce 2025.

„Primárním cílem implementace technologie RPA je snížit množství času a úsilí, které zaměstnanci potřebují k provádění časově náročných, opakujících se a často zbytečně ubíjejících úkolů. Změnou dojde k minimalizování chyb, ušetří se finance a uvolní kapacita zaměstnanců, kteří se mohou věnovat jiným úkolům,“ vysvětluje Viktória Lukáčová Bracjunová, vedoucí oddělení robotizace a automatizace ve společnosti Soitron. RPA je tak technologie orientovaná na výsledky, která se různými způsoby prolíná s IT. V současnosti vstupuje do další fáze, ve které se lídři IT a RPA integrátoři zaměřují na další zdokonalení této technologie s cílem přinést ještě lepší výsledky.

Zatímco váhající organizace stále pouze zvažující nějakou formu implementace RPA, postupujícím trendem je její přeměna v kognitivní automatizaci. Budoucnost RPA tak spočívá v integrovaném nasazení ve velkém měřítku. Není tedy divu, že dodavatelé RPA softwaru rozšiřují své ekosystémy. Mezi největší implementátory RPA softwaru v minulosti patřily banky, pojišťovny, sektor veřejných služeb
a telekomunikační společnosti. V současnosti implementace probíhá už i v malých a středních firmách. „Řada organizací má obvykle potíže s propojením různých prvků svých účetních a HR systémů, a proto vsázejí na RPA řešení, aby zautomatizovaly stávající manuální procesy nebo funkčnost starších systémů,“ říká Viktória Lukáčová Bracjunová.

Pět budoucích RPA trendů:

  1. Kompetenční RPA centra

S postupující automatizací procesů ve firmě mezi různými systémy (např. HR, IT, zákaznické služby apod.) podniky směřují k migraci svých RPA funkcí do jednoho tzv. kompetenčního centra (RPA CoE). To jim pomůže zvládnout případnou roztříštěnost RPA z jednoho místa. RPA CoE pomáhá nastavit RPA strategii pro celou organizaci, a také škálovat, standardizovat a přizpůsobovat aktuální, ale i nová RPA řešení.

  1. RPA formou outsourcingu

Z obavy z vyšší vstupní investice (od 500 tisíc korun za bota) a z nedostatku zkušeností při zavádění RPA, které by mohly celé řešení ve výsledku nečekaně prodražit, se podniky obracejí na poskytovatele spravovaných služeb (MSP). Ty totiž nabízejí RPA formou outsourcingu. MSP podniky RPA zavedou v krátkodobém horizontu, a to, aniž by potřebovaly implementovat složitou RPA infrastrukturu, nebo někoho školit.

  1. Kognitivní RPA

Inteligentní RPA neboli kognitivní RPA, rozšiřuje technologii o umělou inteligenci
a schopnosti strojového učení, jako je technologie pro zpracování přirozeného jazyka (NLP), optické rozpoznávání znaků (OCR), či hloubkové učení. Kognitivní RPA umožňuje podnikům automatizovat nejen opakující se úkoly založené na pravidlech, ale také přináší předpovědi a prognózy postavené na strukturovaných a nestrukturovaných datech. Podle některých zpráv výdaje na RPA a inteligentní automatizaci procesů v roce 2023 dosáhnou hodnoty přes 35 miliard USD.

V nedávné zprávě společnosti Deloitte společnosti uvedly, že od inteligentní RPA očekávají zvýšení produktivity, snížení nákladů, zvýšení přesnosti a lepší zákaznickou zkušenost. Tam, kde bylo kognitivní RPA již implementováno, překonalo očekávání o 16 až 26 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}.

  1. Propojení s různými technologiemi

Vzestup různých technologií orientovaných na zákazníky umožňuje společnostem provozující RPA používat komplexní automatizační úlohy. Například propojením RPA robot s chatbotem sloužícím zákazníkům lze získat data z lidské řeči nebo textu
a automatizovat příslušné úkoly, a to, aniž by zaměstnanec musel provádět nějaký zásah.

Navíc RPA roboty lze nastavit tak, aby porozuměli a zpracovali požadavky zaměstnanců (např. načetli data či inicializovali pracovní postupy) bez nutnosti přímé interakce uživatele s uživatelským prostředím.

  1. K vyššímu zabezpečení prostřednictvím RPA

Nárůst počtu počítačových útoků znamená pro firmy zvýšené výdaje na zabezpečení systémů proti úniku dat, ransomwaru a dalších kybernetických hrozeb. RPA technologie může být jedním z pomocníků umožňující automatizaci opatření
v oblasti kybernetické bezpečnosti, protože eliminuje lidské zásahy do privilegovaného zpracování dat a může monitorovat a upozorňovat na kybernetické útoky.

Je třeba si však uvědomit, že samotné RPA představuje kybernetickou hrozbu. V případě napadení firemní IT infrastruktury lze tuto technologii nejen ovládnout, ale RPA boty zneužít. Proto je důležité dodržovat zavedené postupy RPA implementace k dosažení nejlepších výsledků a v maximální míře eliminovat případné kybernetické hrozby.

KOMENTÁŘE

WORDPRESS: 0
DISKUZE 0