Průzkum: 85 % manažerů v IT očekává, že umělá inteligence zvýší produktivitu firemních vývojářů

DomůByznys

Průzkum: 85 % manažerů v IT očekává, že umělá inteligence zvýší produktivitu firemních vývojářů

Drtivá většina IT manažerů a dalších vedoucích pracovníků v IT oblasti očekává, že umělá inteligence v příštích třech letech zvýší produktivitu vývojářů v jejich organizacích. Podle průzkumu společnosti Salesforce je o tom přesvědčeno 85 % respondentů.

Škoda Auto urychlila nábor s HR aplikací od IBM
Tržby OpenAI by v příštích 12 měsících mohly dosáhnout jedné miliardy USD
Tensor Ventures investuje přes 5 milionů korun do startupu Contember
Startup userUP začíná s implementací umělé inteligence do nástroje pro Product design
Drtivá většina IT manažerů a dalších vedoucích pracovníků v IT oblasti očekává, že umělá inteligence v příštích třech letech zvýší produktivitu vývojářů v jejich organizacích. Podle průzkumu společnosti Salesforce je o tom přesvědčeno 85 % respondentů.

Pro firmy by to mělo znamenat značnou úlevu, protože jen za poslední rok zaznamenaly 39 % nárůst požadavků na IT týmy. Zároveň ale 62 % manažerů v IT tvrdí, že jejich organizace zatím není vybavena pro harmonizaci datových systémů, aby mohla plně využít AI, což brzdí jejich přechod na umělou inteligenci a zvyšuje zátěž jejich týmů.

K těmto obavám se přidává fakt, že 98 % IT organizací v současnosti přiznává, že se při svém úsilí o digitální transformaci potýká přinejmenším s určitým stupněm problémů, přičemž 80 % z nich uvádí jako příklad takového problému datová sila a 72 % se potýká se systémy, jsou na sobě příliš závislé.
Data vychází z výroční zprávy MuleSoft Connectivity Benchmark Report a odráží odpovědi 1 050 ředitelů IT oddělení a osob s rozhodovací pravomocí v oblasti IT po celém světě. Salesforce se dotazoval na nejčastější výzvy se zaváděním AI a jak mohou organizace využít integraci, automatizaci a rozhraní API k vytvoření úspěšných strategií v oblasti umělé inteligence.
Úspěšné strategie AI, které přinášejí návratnost investic a obchodní hodnotu, závisí na integraci a sjednocení dat
Úspěšné strategie v oblasti umělé inteligence jsou do značné míry založeny na silných strategiích integrace dat, aby bylo možné využít výhod, které přináší zlepšení provozní efektivity, produktivity a zkušeností zaměstnanců a zákazníků.
 • Umělá inteligence je zvěstovatelem: Vedoucí pracovníci v oblasti IT očekávají, že v příštích třech letech se průměrný počet LLM, které budou používat, zvýší o 69 %, přičemž 80 % organizací uvádí, že již dnes používají několik prediktivních a generativních modelů AI.
 • Integrace je překážkou pro inovace v oblasti umělé inteligence: Umělá inteligence sice zvyšuje efektivitu a produktivitu, ale je závislá na integrovaných datech. Odhaduje se však, že přibližně jen 28 % aplikací je propojeno, a více než 90 % vedoucích pracovníků v oblasti IT uvádí, že problémy s integrací brání přijetí AI v jejich firmě.
 • Překážkami zavádění AI zůstávají bezpečnost a důvěra: 64 % vedoucích IT pracovníků se obává etického používání a přijetí umělé inteligence.
Odbourání datových sil může uvolnit plný potenciál umělé inteligence a zajistit bezproblémový uživatelský zážitek

Datová sila jsou významnou překážkou pokroku a obchodní hodnoty, přičemž 81 % respondentů uvedlo, že sila brání jejich úsilí o digitální transformaci. Z tohoto důvodu se zvyšuje potřeba lepší integrace, která by sjednotila všechna strukturovaná i nestrukturovaná podniková data, aby bylo možné napájet a nasazovat důvěryhodnou a relevantní umělou inteligenci ve všech firemních nástrojích a funkcích.
 • Organizace se potýkají s výzvou propojit data s aplikacemi umělé inteligence: 72 % vedoucích IT pracovníků považuje svou současnou infrastrukturu za příliš provázanou, přičemž 62 % uvádí, že jejich organizace není vybavena tak, aby dokázala harmonizovat své datové systémy pro využití technologií AI.
 • Nevyužité poznatky o datech: 75 % organizací tvrdí, že se potýkají s integrací poznatků o datech do uživatelských zkušeností.
 • Digitální zákaznické zkušenosti nejsou zcela podchyceny: Pouze 26 % organizací je přesvědčeno, že poskytují zcela propojenou uživatelskou zkušenost napříč všemi kanály.
Automatizace je nezbytná, protože firemní uživatelé usilují o soběstačnost. Klíč je v rukou přetížených IT týmů
Týmy IT jsou často zodpovědné za zavádění automatizace, ale zůstávají opatrné, pokud jde o umožnění samoobsluhy firemním subjektům – pouze 22 % vedoucích pracovníků IT uvádí, že jejich strategie pomoci netechnickým podnikovým uživatelům integrovat aplikace a zdroje dat prostřednictvím rozhraní API je pro ně aktuální záležitostí. Současně je překážkou nedostatek patřičných dovedností v týmech IT. Překlenutí této mezery prostřednictvím strategické spolupráce a zvyšování kvalifikace je nezbytné pro to, aby organizace mohly co nejlépe využívat automatizaci pro zavádění inovací a zlepšení efektivity.
 • IT týmy jsou pod obrovským tlakem: IT týmy se snaží efektivně integrovat, protože 98 % z nich uvádí, že čelí problémům v souvislosti s digitální transformací. Nedostatky v dovednostech a obavy o dodržování předpisů jsou na vrcholu seznamu výzev v oblasti IT.
 • AI může pomoci výkonnosti IT týmů: 85 % vedoucích IT pracovníků očekává, že AI zvýší produktivitu vývojářů.
 • Týmy IT využívají robotickou automatizaci procesů (RPA), aby si ulehčily práci: IT týmy stále častěji využívají automatizaci ke zvládnutí vysokých nároků, přičemž každý třetí tým nyní dává přednost RPA, což je pozoruhodný nárůst z 13 % v roce 2021 na 31 % v roce 2023.
Prakticky každá společnost využívá rozhraní API, která mohou být strategickou pákou růstu

Rozhraní API zjednodušují přístup k datům a jejich využití, aby podpořily růst díky bezproblémovému propojení různých aplikací a systémů. Odhaduje se, že 33 % všech příjmů pochází z API a nabídek souvisejících s API – API tvoří jednu třetinu příjmů, přičemž toto číslo zůstává v posledních třech letech stabilní.
 • Potenciál příjmů se uvolňuje díky rozhraním API: Rozhraní API přispělo ke zvýšení příjmů u 39 % respondentů a ke snížení provozních nákladů u 35 % respondentů.
 • Rozhraní API zvyšují provozní efektivitu a produktivitu: Vedoucí IT pracovníci uvádějí, že rozhraní API zvyšují agilitu a podporují samoobsluhu (54 %), zvyšují produktivitu (48 %) a jsou přínosem pro obchodní týmy, protože jim pomáhají plnit jejich požadavky (46 %).
 • Rozhraní API jsou žádaná: Většina (54 %) vedoucích pracovníků v oblasti IT používá rozhraní API k vytváření integrací.
Perspektiva Salesforce: „Umělá inteligence je tak silná, jak mocná jsou data, která k ní organizace mohou připojit, a výsledky, které z ní mohou získat. V zásadě se jedná o integrační a automatizační výzvy, kterým organizace čelí. Tato data ukazují, že vedoucí pracovníci v oblasti IT si stále více uvědomují, že jejich schopnost operacionalizovat AI – a zvyšovat obchodní a zákaznickou hodnotu – bude záviset na jejich schopnosti integrovat ji se stávajícími systémy a vytvářet tak nové příležitosti k růstu,“ uvedl Param Kahlon, EVP a GM, Automatizace a integrace.
Pohled partnerů: „Nedostatečná integrace je hlavní překážkou zavádění nových technologií, zejména umělé inteligence. S rostoucí poptávkou po bezproblémových a personalizovaných zákaznických zkušenostech je interoperabilita systémů klíčová pro plné využití potenciálu dat, AI a automatizace. Proto by integrace měla být v roce 2024 základním kamenem úsilí každého vedoucího IT pracovníka v oblasti digitální transformace,“  řekl Kurt Anderson, výkonný ředitel a vedoucí transformace API, Deloitte Consulting LLP.

KOMENTÁŘE

WORDPRESS: 0
DISKUZE 0