Soitron: České firmy přecházejí na hybridní datová centra, už ho má 63 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} firem

DomůByznys

Soitron: České firmy přecházejí na hybridní datová centra, už ho má 63 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} firem

Průzkum Soitron ukázal, že vlastní datové centrum provozuje 63 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} firem, přičemž 37 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} společností své datové centrum nemá a využívá služeb jiných firem.

ESET: Necelá polovina zaměstnanců se k firemním datům připojuje bezpečně přes VPN
Průzkum: Češi neznají hodnotu dat sdílených TECH firmám
Avast: Data milionu Čechů v ohrožení kvůli úniku z Facebooku
Rozšířená realita se bez 5G sítí neobejde

Uplynulý rok a půl zásadním způsobem zdůraznil význam správně fungujících firemních datových center a došlo k akceleraci provozu firemního IT v hybridním prostředí.

Zvyšující se trend nástrojů umožňující jednotnou správu cloudového i on-premise prostředí podporuje i stále častěji nasazovaná hyperkonvergovaná infrastruktura. V současnosti vlastní datové centrum provozuje 6 z 10 tuzemských firem, přičemž čtvrtina společností již nyní využívá část svých služeb z cloudu. Vyplývá to z průzkumu, který realizovala společnost Soitron, integrátor inovativních řešení a IT technologií. Nyní firmy čeká další výzva v podobě automatizace, která jejich fungování posune na novou úroveň.

Firmy v ČR získaly flexibilitu a škálovatelnost výkonu

Z průzkum vyplývá, že vlastní datové centrum provozuje 63 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} dotázaných společností, přičemž 37 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} společností své datové centrum nemá a využívá služeb jiných firem. „Je evidentní, že většina společností stále provozuje lokální infrastrukturu, což odpovídá současným trendům, kdy směřujeme k využívání takzvaných hybridních datových center. Znamená to, že u většiny společností zůstává alespoň část infrastruktury přímo ve firmě a část je umístěna v cloudu. Vše je zároveň vzájemně provázáno do jednoho virtuálního datového centra nejen
z pohledu výpočetního výkonu, sdílení dat, ale i správy zdrojů,“
vysvětluje Michal Novák, technický ředitel společnosti Soitron.

Díky kombinaci cloudu s on-premise prostředím lze získat velkou flexibilitu
a škálovatelnost výkonu, ale i přístup k datům v prostředí vlastního datového centra. „Společnosti nejčastěji provozují do 10 fyzických serverů. To při jejich dnešním výkonu může znamenat i několik stovek virtuálních serverů, a tak mnohdy disponují velmi rozsáhlou IT infrastrukturou,“ odhaluje dále Michal Novák. Drtivá většina z dotazovaných využívá virtualizační platformu VMware (91 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}). Hyper-V (8 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) využívají spíše střední a menší společnosti a zbytek (1 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) vsadil na zbylé platformy.

Na otázku, zda firmy využívají službu IaaS (Infrastructure as a Servise – infrastrukturu jako službu) od nějakého cloudového operátora, 26 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} respondentů uvedlo, že ano. Zbytek, tedy 74 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} však nikoliv.

Zajímavé výsledky vzešly z dotazování ohledně zaplněnosti úložiště. Nejvíce, 53 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} firem uvedlo, že jejich disková pole jsou zaplněna někde mezi 50 až 79 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} dostupné kapacity. Méně než 50 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} zaplněnosti uvedlo 31 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} respondentů a 16 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} má datové úložiště zaplněno z 80 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} a více. Zde je třeba si uvědomit, že začít řešit navýšení kapacity úložiště se doporučuje již při jejich 70{94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} zaplnění.

Datová centra se blíží k autonomnímu provozu

Automatizace je jedním z trendů, který datová centra nyní velmi ovlivňuje. Z důvodu nedostatku jednotlivých specialistů je třeba při výběru serverové infrastruktury zvažovat i možnosti jednoduché správy hardwarových prostředků a také automatizaci při nasazování infrastruktury. „Z průzkumu je patrné, že 49 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} firem zatím nepoužívá žádnou automatizaci. Co je však pro nás potěšující zjištění, je to, že na trend zavádění automatizace do svých procesů naskočilo 47 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} firem a je zde vidět vzestupná tendence,“ specifikuje Michal Novák.

Podstatou hybridního IT prostředí, respektive datového centra je přitom nejen masivní virtualizace, ale především automatizace provozu a správy datového centra. Dochází k propojení služeb ve vlastním datovém centru a některém z public cloudů. Díky jednotné správě je autonomně řízený provoz a alokace prostředků v jednotlivých částech infrastruktury velmi snadná a intuitivní bez ohledu na to, ze které části ji firmy využívají.

Záložní plány jsou připraveny

Ze zjištění o trendech a budoucnosti firemních datových center v ČR dále vyplývá, že podniky si uvědomují, jak fatální dopad na jejich výrobu a provoz by mohl mít výpadek IT. Proto 77 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} z nich má pro své datové centrum zpracovány disaster recovery plány a business continuity plány. Alespoň recovery plán má připraveno 13 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} firem a pouze business continuity plány potom 3 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}. Hned 6 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} nemá nic z toho a 1 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} neví. „U větších společností se ukazuje, že mají vysoké povědomí o hrozícím riziku výpadku infrastruktury, popřípadě ztráty dat, proto používají řešení pro disaster recovery i business continuity plány. Každá ztráta dat, nebo zastavení provozu znamená citelnou ztrátu mnohdy ohrožující chod celé společnosti,“ komentuje výsledky Michal Novák.

Hyperkonvergence ve firemním IT rezonuje

Hyperkonvergovaná infrastruktura a hybridní datová centra jsou témata, která rezonují oblastí datových center. I díky tomu není překvapující, že 65 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} společností, o této problematice slyšela a má alespoň základní informace o principu, jak tato infrastruktura funguje. Průzkum ukázal, že pouze malá část (15 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) společností tyto výhody využívá, 23 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} společností hyperkonvergované řešení zvažuje implementovat a tři ji právě implementují. „Hyperkonvergované řešení přináší mnoho výhod jak v provozní, tak investiční rovině. Adopce této technologie prozatím není příliš vysoká, ale vzhledem k délce životního cyklu datových center je to logické. Zároveň je vidět výrazný trend v nasazování hyperkonvergovaných řešení do firemní praxe,“ dodává závěrem Michal Novák.

KOMENTÁŘE

WORDPRESS: 0
DISKUZE 0