Tepelné čerpadlo tvoří polovinu instalovaných zdrojů energie. V loni jich přibylo 24 000

DomůHardware

Tepelné čerpadlo tvoří polovinu instalovaných zdrojů energie. V loni jich přibylo 24 000

Na 24.000 českých domácností si v roce 2021 instalovalo tepelné čerpadlo. Čerpadla tak tvoří polovinu ze zhruba 50.000 instalovaných jednotek obnovitelných zdrojů v Česku.

Průzkum: 71 % podniků zaznamenalo po pandemii nárůst příjmů
Hrozba? USA povolí 3D tisk zbraní
Energetika: technologie tepelných čerpadel vs. uhelné teplárny
Dell: Firmy nevěří v obnovu ztracených dat po kyberútoku

Na 24.000 českých domácností si v roce 2021 instalovalo tepelné čerpadlo. Čerpadla tak tvoří polovinu ze zhruba 50.000 instalovaných jednotek obnovitelných zdrojů v Česku. Zájem enormně roste i o další alternativy obnovitelných zdrojů. Důvod je jasný – do 1. září je dle legislativy potřeba vyměnit až 300 tisíc nevyhovujících kotlů.

Zákaz vytápění špinavými kotli se blíží. Problém se týká až 300 tisíc špinavých kotlů. Řešením je kromě dokončené výměny i zahájená realizace spolu s podanou žádostí o dotaci. Komora obnovitelných zdrojů energie při setkání odborníků a médií představila aktuální situaci ohledně obnovitelných zdrojů energie, jejich vlastnosti, poptávku spotřebitelů i možnosti změny zdrojů energie.

Nový obnovitelný zdroj si loni pořídilo víc než 50 tisíc domácností, především v rodinných domech. Ve statistikách léta vítězí tepelná čerpadla, kterých se instaluje přes 20 tisíc ročně. Prudký nárůst zájmu domácností je vidět u střešních fotovoltaik. Standardně vysoký zájem je o kamna a krby, zájemci však stále více akcentují akumulační systémy. Automatických kotlů na pelety přibývá ročně několik tisíc.

Zákaz špinavých kotlů: Výměny kotlů 2022

Zákaz provozu kotlů na pevná paliva emisních tříd 1 a 2 a bez stanovené třídy vyplynul z nutnosti snižování emisí, zvyšování účinnosti a snižování energetické náročnosti lokálního vytápění. Kotlíkové dotace pomohly nastartovat proces povinné výměny neekologických zdrojů tepla pro vytápění domácností, nicméně k 31.12.2020 jich bylo v provozu podle odhadu APTT ještě okolo 330 tisíc.

Nekompromisně se blíží termín 1. září 2022, tedy poslední možné datum, do kterého si budou muset domácnosti a drobné provozovny vyměnit stávající nevyhovující teplovodní kotel na pevná paliva za nový zdroj tepla. K datu 31.12.2020 to znamenalo vyměnit 16500 kotlů měsíčně. Zbývá již jen přes 200 dnů.

Rozhodnutí na základě dat, financí i pocitu

Josef Hodboď z odborného portálu TZB-info uvedl, že rozhodnutí o výměně zdroje vytápění pro váš dům či byt má vycházet z vašich finančních možností, tvrdém propočtu dat na spotřebu a náročnost vytápění, ale i z vašeho cítění, který zdroj je vám vlastní. Při rozhodnutí, zda volit topení na plyn, palivové dřevo, dřevní pelety, či elektřinu, a tedy nejspíše tepelného čerpadla, doporučuje vytvořit si propočet „Porovnání nákladů na energie,“ kde zjistíte za pomocí vyplnění údajů spotřeby energetický ekvivalent, podle jehož výsledků se budete řídit.

NZÚ 2021 – co nejdéle

Který zdroj tepla je potom perspektivní? Vzhledem k legislativním předpisům a náročnosti výměny, určitě ten, který bude podporován dotacemi typu Nová zelená úsporám 2021. Z podpory vyplývají sice povinnosti typu provozovat zdroj alespoň 10 let aj., ovšem návratnost investice je u obnovitelných zdrojů garantovaná v horizontu 6 a více let.

Ten, kdo nyní provozuje kotel s výhřevností od 10–300 kW, by měl mít za sebou kontrolu a v protokolu o kontrole by měla být informace od specialisty, zda-li bude muset kotel vyměnit nebo se ho zákonná povinnost výměny zdroje netýká.

Štěpán Chalupa z Komory obnovitelných zdrojů uvedl, že v Česku nyní tepelnými čerpadly vytápí 130.000 domácností. Tepelná čerpadla podle něj patří mezi významné zdroje vytápění v České republice. Historicky byl od roku 2017 nastaven politiky a specialisty na energetiku tzv. Národní akční plán a Národní energetický plán, kdy se přiklonili k ambicióznímu cíli dosáhnout 24-25.000 instalací tepelných čerpadel v Česku ročně. Plán měl být splněn do roku 2030. Ovšem skutečnost předčila očekávání a už v roce 2020 se dosahovalo kýžených dat instalací a lze očekávat, že tento trend bude dále rostoucí.

Obnovitelné alternativy v hledáčku spotřebitelů

Po tepelných čerpadlech roste zájem o další alternativy. Peletami topí přes 40.000 domácností a firem. Jen v 2021 bylo nainstalováno přes 550 nových peletových kotlů a kamen. Až 80{94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} nárůst poptávky hlásí výrobci pelet. Zároveň bylo umístěno 10.000 akumulačních krbových a kachlových kamen. Zájem o ně stoupá, jde o zcela nezávislý zdroj energie, kdy náklady za rok činí 6000 Kč ovšem při počáteční investici mezi 300 – 500.000 korunami na pořízení kamen. Odborníci zmínili i vhodnost solárních termických kolektorů (FVE) pro kombinaci s jakýmkoliv ze zmíněných zdrojů energie. Kolektory podle nich zajistí 40 – 60 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} roční spotřeby vody, vyplatí se pak hlavně v domácnostech
o 3-4 členech.

Dotace pomáhají

Kotlíkové dotace v letech 2014–2021 potom podle Jakuba Hrbka ze Státního fondu životního prostředí opisovali trend instalací. Nejvíce dotací (38 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) bylo poskytnuto na tepelná čerpadla, následovala podpora pro plynové kondenzační kotle (26 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) a kotle na biomasu (19 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}).

Konference OZE a odborníků potvrdila trend instalací zejména tepelných čerpadel jako nového zdroje tepla. Štěpán Chalupa z Komory OZE potom akcentoval potřebu výběru vhodného dodavatele nového zdroje do domácnosti: „Opravdu je důležité vybrat dobrého dodavatele. Zkuste poptat více dodavatelů, srovnat nabídku nejen na papíru, ale porovnejte si i přístup firem, jak se o vás dodavatel zajímá, kolik dat od vás zjišťuje, co vám radí dle počtu členu domácnosti, kapacit vašeho stávajícího zdroje atd.“

Zkušenosti s realizací tepelných čerpadel pro domácnosti a vlastních tepláren pro bytové domy má například plzeňská společnost AC Heating. Prověřený dodavatel poskytuje služby světové úrovně, a to nejen technikou, ale především zkušenostmi. Úspory ve vytápění a ohřevu užitkové vody při využití tepelného čerpadla dosahují v průměru 60 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}. Ruku v ruce s dalšími výhodami: nezávislé vytápění bez odstávek, žádné emisní povolenky ani kotelník, úspory na další opravy v domě nebo do kapes vlastníků bytů.

Pro více informací o možnostech tepelných čerpadel pro bytové domy pošlete nezávaznou poptávku nebo navštivte přímo odborníky na tepelná čerpadla a instalace FVE v show roomu společnosti AC Heating v Letkově u Plzně.


KONTAKT:

+420 725 539 825

+420 373 749 032

NAPIŠTE NÁM

info@ac-heating.cz

KOMENTÁŘE

WORDPRESS: 0
DISKUZE 0