Cisco: 46 % pracujících nemělo v lockdownu kvůli špatnému připojení přístup k důležitým službám

DomůByznys

Cisco: 46 % pracujících nemělo v lockdownu kvůli špatnému připojení přístup k důležitým službám

Studie Cisco ukázala, že 46 % dotázaných nemělo během lockdownu kvůli nespolehlivému připojení přístup k důležitým službám.

Cisco: 60 % firem nebylo v pandemii připraveno na ochranu soukromí
Cisco: Za rezervací jedné dovolené je použití až 27 aplikací
Cisco kupuje slovenský online nástroj Sli.do, začlení ho do Webexu
Kvůli rozšíření funkcí programu Stealthwatch zakoupilo Cisco firmu Observable Networks

Společnost Cisco zveřejnila studii s názvem Brodband Index. Ta ukazuje, že rozvinutá vysokorychlostní internetová infrastruktura je důležitým faktorem, který podporuje flexibilitu a růst ekonomiky.

78 % pracovníků se domnívá, že vysokorychlostní připojení je dnes nezbytností. Dokazuje to i fakt, že 46 % dotázaných nemělo během lockdownu kvůli nespolehlivému připojení přístup k důležitým službám. Je tak pochopitelné, že 81 % lidí žádá, aby stát odstranil digitální propast a urychleně zajistil spolehlivé vysokorychlostní připojení pro všechny.

Studie Cisco Broadband Index, která vychází z průzkumu mezi více než 13 500 respondenty z Velké Británie, Německa, Francie, Itálie, Polska a Ruska, zjišťovala, jak pracující v současné době doma využívají vysokorychlostní připojení k internetu, jaké změny předpokládají v blízké budoucnosti a jaká mají očekávání v delším horizontu. Výsledky ukazují, že v situaci, kdy si lidé zvykají na nové uspořádání pracovního a soukromého života, je z hlediska inkluzivní hospodářské obnovy klíčové zajistit bezpečný, rychlý a spolehlivý přístup k internetu pro každého. 76 % respondentů se shoduje, že to je zásadní pro hospodářský růst, a více než polovina (54 %) považuje investice do vysokorychlostní internetové infrastruktury za stejně důležité jako investice do jiných veřejných služeb.

Digitální konektivita je považována za předpoklad úspěšné realizace digitální agendy Evropské unie a v jednotlivých zemích se na ní již pracuje. Přesto se digitální propast neustále prohlubuje. Téměř polovina (46 %) dotázaných uvedlo, že kvůli nespolehlivému připojení nemělo při lockdownu přístup k důležitým službám, jako je zdravotní péče nebo vzdělávání.

Adam MacHale, viceprezident společnosti Cisco pro řešení pro poskytovatele komunikačních služeb v regionu Evropy, Blízkého východu, Afriky a Ruska, k výsledkům výzkumu uvedl: „Politici si uvědomují, že poptávka po bezpečném a spolehlivém vysokorychlostním připojení k internetu vzrostla exponenciálně, a podnikají příslušné kroky. Mezi ně patří evropské a národní strategie, které mají zajistit optické připojení do všech domácností a plné 5G pokrytí všech metropolitních oblastí. Společnost Cisco chce spolupracovat s poskytovateli internetových služeb na celém světě na budování Internetu budoucnosti, aby jejich sítě poskytovaly výkonnější a dostupnější internetové připojení všem, bez ohledu na zeměpisné hranice. Internet budoucnosti musí pomáhat zmenšovat digitální propast a umožňovat inkluzivnější budoucnost pro všechny. Změna ekonomiky internetu je klíčová, chceme-li směřovat k inkluzivní budoucnosti. Zcela zásadní pro to, abychom z pandemie, která je jedním z nejnáročnějších období moderních dějin, vyšli silnější, je také užší spolupráce mezi politickými představiteli a poskytovateli komunikačních služeb.“

Změny v uživatelských vzorcích a preferované způsoby připojení

Internetový provoz v mnoha částech světa během pandemie prudce narostl o 25-45 % a zůstal trvale vyšší, ale to je pouze malý náznak toho, co teprve nastane. Lidé stále častěji požadují flexibilitu a možnost volby jak, kdy a kde budou vykonávat svoji práci. V této souvislosti 55 % dotázaných očekává, že budou v příštích 12 měsících z domova využívat internet stejnou nebo větší měrou. 21 % očekává pokles využití – nikoli však na úroveň před pandemií.

Co se týče preferovaných způsobů připojení do budoucna, v průzkumu vede optický kabel. Na druhém místě respondenti zmiňovali přístup k internetu jako veřejnou službu ve všech oblastech a všech domácnostech, kdy by se jednotliví uživatelé chránili heslem, které si sami zvolí. 47 % respondentů by si bylo ochotno připlatit za bezpečnější připojení.

Rychlá digitalizace tak přinese mnohým neuvěřitelné příležitosti a také přispěje ke skutečně rozsáhlé transformaci sítí tak, aby vyhovovaly neustále rostoucí poptávce národního hospodářství i společnosti.

KOMENTÁŘE

WORDPRESS: 0
DISKUZE 0