Mladí Evropané nakupují více padělaných výrobků a nadále využívají pirátský obsah

DomůByznys

Mladí Evropané nakupují více padělaných výrobků a nadále využívají pirátský obsah

Srovnávací přehled výsledků v oblasti duševního vlastnictví a mládeže z roku 2022, který dnes zveřejnil Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), poskytuje aktuální informace o chování mladých lidí s ohledem na porušování práv duševního vlastnictví v období po pandemii.

Obrat Aukra za 2021 činí 175 milionů korun, proběhly transakce za 3,3 miliardy
Start-up pro výběr kol Outfindo získal investici bezmála 1 milion euro
Aukro spolupracuje s Balíkovnou České pošty, umožní posílat těžší zásilky
Alza.cz vylepšuje podmínky vratek pro firemní zákazníky

Srovnávací přehled výsledků v oblasti duševního vlastnictví a mládeže z roku 2022, který dnes zveřejnil Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), poskytuje aktuální informace o chování mladých lidí s ohledem na porušování práv duševního vlastnictví v období po pandemii.

Průzkum se zaměřuje na oba aspekty porušování práv duševního vlastnictví: trendy u mladých lidí, pokud jde o nákup padělaného zboží, a trendy, pokud jde o využívání pirátského obsahu, a zároveň hodnotí trendy od roku 2016.

Více než polovina (52 %) dotazovaných mladých lidí zakoupila v uplynulých 12 měsících – úmyslně nebo omylem – alespoň jeden padělaný výrobek on-line a třetina (33 %) využila nezákonný obsah on-line.

Nákup padělků

Nový průzkum zkoumající situaci po pandemii potvrdil, že si jeden nebo několik padělaných výrobků záměrně zakoupilo 37 % mladých lidí, což představuje významný nárůst ve srovnání s předchozími výsledky (14 % v roce 2019). Tento údaj se liší zejména v závislosti na dané zemi, přičemž nejvyšší procento je v Řecku (62 %) a nejnižší v Česku (24 %).

Mezi padělané výrobky, které mladí lidé nejčastěji záměrně kupují, patří oděvy a doplňky (17 %), dále obuv (14 %), elektronická zařízení (13 %) a hygiena, kosmetika, osobní péče a parfémy (12 %).

Také se však stává, že mladí lidé jsou při nákupu padělků uváděni v omyl: nezáměrný nákup padělaných výrobků činí také 37 %() a respondenti přiznali, že měli potíže odlišit pravé zboží od padělků; 48 % si takovéto výrobky nekoupilo nebo si nebyli jisti.

Internetové pirátství

Pokud jde o digitální obsah, u mladších generací je stále běžnější využívání obsahu z legálních zdrojů; 60 % respondentů uvedlo, že v uplynulých 12 měsících nepoužili, nehráli, nestahovali ani nestreamovali obsah z nelegálních zdrojů ve srovnání s 51 % v roce 2019 a 40 % v roce 2016, čímž se tento trend potvrzuje.

Záměrné pirátství však zůstává stabilním jevem, neboť 21 % mladých spotřebitelů (každý pátý) přiznalo, že během uplynulých 12 měsíců vědomě využívali pirátský obsah. Významná část mladých lidí byla při využívání pirátského obsahu uvedena v omyl; 12 % využívalo pirátský obsah omylem a 7 % neví. Hlavním druhem pirátského obsahu byly filmy (61 %) a televizní seriály (52 %), po nichž následovala hudba (36 %), a to především prostřednictvím specializovaných internetových stránek, aplikací a kanálů sociálních médií.

S ohledem na nové výsledky výkonný ředitel úřadu EUIPO Christian Archambeau řekl:

Toto třetí vydání srovnávacího přehledu výsledků v oblasti duševního vlastnictví a mládeže, které bylo zveřejněno během Evropského roku mládeže, potvrzuje trendy zjištěné v předchozích vydáních a nabízí hlubší pochopení názorů a postojů mladých lidí. V době, kdy výrazně roste elektronický obchod a digitální spotřeba, představuje nárůst záměrného i nezáměrného nákupu padělaného zboží znepokojivý trend. Pirátství není na ústupu, i když mladí spotřebitelé stále více upřednostňují obsah z legálních zdrojů. Tato nová analýza poskytuje cenný nástroj, který zúčastněným stranám, tvůrcům politik a také pedagogům a organizacím občanské společnosti pomůže při koncipování osvětových iniciativ, které mají podpořit informovaná rozhodnutí našich mladých občanů a spotřebitelů.

Hlavní faktory, které ovlivňují nákup padělků a využívání pirátského obsahu

Ačkoliv cena a dostupnost jsou i nadále hlavními důvody pro nákup padělaných výrobků a záměrné využívání pirátského obsahu, stále významněji se projevují sociální vlivy, jako je chování rodiny, přátel nebo známých.

Mezi další faktory patří nezájem o to, zda je výrobek padělaný (nebo zda je zdroj obsahu nezákonný), nespatřování rozdílu mezi původními a padělanými výrobky a snadnost nalezení nebo objednání padělaných výrobků na internetu. Jeden z deseti respondentů zmínil doporučení influencerů nebo slavných lidí.

KOMENTÁŘE

WORDPRESS: 0
DISKUZE 1