Osoby povinné dle zákona o kybernetické bezpečnosti získaly výjimku z omezení cestování v době pandemie

DomůKyberbezpečnostVeřejná správa

Osoby povinné dle zákona o kybernetické bezpečnosti získaly výjimku z omezení cestování v době pandemie

Na základě usnesení vlády ČR č. 334 ze dne 30. března 2020 o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 31. března 2020 od 00:00 hod. do 12. dubna 2020 platí výjimky z omezení cestování i pro povinné osoby dle zákona o kybernetické bezpečnosti. Tato výjimka z omezení cestování se vztahuje na zákaz vstupu na území České republiky a zákaz vycestování z území České republiky.

Čekáte na výsledek COVID testu? Prověřujte odkazy!
3 otázky pro – Václava Muchnu, CEO Y Soft
Hackeři využívají koronavirus k napadání cílů
ESET: Necelá polovina zaměstnanců se k firemním datům připojuje bezpečně přes VPN

Na základě usnesení vlády ČR č. 334 ze dne 30. března 2020 o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 31. března 2020 od 00:00 hod. do 12. dubna 2020 platí výjimky z omezení cestování i pro povinné osoby dle zákona o kybernetické bezpečnosti. Tato výjimka z omezení cestování se vztahuje na zákaz vstupu na území České republiky a zákaz vycestování z území České republiky.

Povinné osoby dle zákona o kybernetické bezpečnosti jsou zahrnuty v bodě 1 písm. i) a v bodě 2 písm. g) do skupiny pro pracovníky servisu kritické infrastruktury. Podrobný výpis včetně příkladů modelových situací najdete zde: https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimky-z-omezeni-cestovani.aspx

Příklady pracovníků servisu kritické infrastruktury najdete zde https://www.mvcr.cz/clanek/pracovnici-kriticke-infrastruktury.aspx

Mezi uvedenými příklady pracovníků servisu kritické infrastruktury jsou uvedeni (v poslední odrážce) i pracovníci povinných osob podle zákona o kybernetické bezpečnosti zajišťující informační a komunikační systémy nezbytné např. pro zajištění funkčnosti kritické infrastruktury, telekomunikační služby, domény CZ, nemocnic, datacenter (např. výpadek fungování datového centra nebo součástky, informační systém pro řízení ropovodů, výpadek serveru, routeru, switche, selhání součástky technického prvku, zasažení informačního systému nemocnice).

Povinné osoby dle zákona o kybernetické bezpečnosti mohou této výjimky využít pouze v nutných případech, tzn. k zajištění kontinuity fungování poskytované služby. Nejedná se zde o výkon zaměstnání, ale o individuální případy jednorázového neodkladného či havarijního servisu kritické infrastruktury.

Vzor potvrzení pro cestování po dobu nouzového stavu naleznete zde:

https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-cestovani-po-dobu-nouzoveho-stavu.aspx

Ministerstvo vnitra může svým sdělením  na svých internetových stránkách stanovit další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice.

Zdroj: https://www.govcert.cz/cs/informacni-servis/akce-udalosti/2744-vyjimka-z-omezeni-cestovani-i-pro-povinne-osoby-dle-zakona-o-kyberneticke-bezpecnosti/

KOMENTÁŘE

WORDPRESS: 0
DISKUZE 0