Teplárny obstrukcemi brání smart dodavatelům tepla ve výstavbě

DomůByznys

Teplárny obstrukcemi brání smart dodavatelům tepla ve výstavbě

Provozovatelé neekologických uhelných tepláren se musí vypořádat nejen se zdražením kvůli nákupu drahých energií, ale i rostoucím cenám emisních povolenek, kterými si kupují právo na své k přírodě nešetrné provozy.

Firma TeskaLabs úspěšně využívá potenciál ChatGPT-4 v boji za bezpečnější online prostor
Překročení hranic – firemní tisk na domácí tiskárně
Tomáš Cinek novým obchodním ředitelem FinGO
Dell: Firmy nevěří v obnovu ztracených dat po kyberútoku

Provozovatelé neekologických uhelných tepláren se musí vypořádat nejen se zdražením kvůli nákupu drahých energií, ale i rostoucím cenám emisních povolenek, kterými si kupují právo na své k přírodě nešetrné provozy.

Po přechodu na ekologické zdroje pro své teplárny ani vidu ani slechu, a tak si brání svá teritoria zuby nehty. V západočeském regionu se menší konkurence tepláren v podobě dodavatelů soběstačných zdrojů energií s chytrými smart systémy dodávek tepla často setkávají s obstrukcemi svých projektů již v rámci stavebních řízení.

„Odložené“ stavební řízení

Na veřejnost prosakují informace o tom, že již na lokálních úrovních na Plzeňsku probíhá boj mezi teplárnami a poskytovateli nových soběstačných zdrojů vytápění. Podle nejmenovaného zdroje z prostředí jde například o obstrukce tepláren ve stavebních řízeních, kdy poskytovatelům moderních zdrojů tepla předkládají odvolání s námitkami, k již vydaným stavebním povolením na stavby malých kotelen nebo tepelných čerpadel na panelových domech či v městských čtvrtích. „Tím nám prodlužují řízení a oddalují stavby kotelen, aby mohli sami čerpat finance trvajícími dodávkami tepla starým způsobem,“ řekl člověk obeznámený s problematikou.

Příkladem může být záměr stavby Instalace tepelného čerpadla na bytovém domě v Sokolově, kdy účastník Stavebního řízení Sokolovská bytová, s.r.o. zaslal staviteli dokument pro zastavení stavebního řízení, kde jako jediný důvod pro nesouhlas se stavbou uvádí: „S tímto rozhodnutím účastník řízení nesouhlasí, a proto proti němu podává odvolání.“ Podepsán je přímo pan Ing. Erik Klimeš, jednatel Sokolovské bytové s.r.o. Nesouhlas neobsahuje ani náznak vysvětlení odůvodnění nesouhlasu, konkrétní výtky k stavebnímu záměru nebo projektové dokumentaci. Pouze nesouhlas!

Dodavatel je tak odkázán na další pokračování stavebního řízení s nejistým výsledkem. Co k tomuto bezdůvodnému odvolání účastníka stavebního řízení vedlo? Souvislost lze možná hledat v tom, že dotyčná společnost je dlouholetým provozovatelem tepelných soustav pro bytové domy v Sokolově a změna rozložení poměru sil na místním trhu dodavatelů někomu zkrátka není po chuti.

Sokolovská bytová, s.r.o. vznikla k 1. 1. 1998 transformací Městského podniku bytového hospodářství. Zakladatelem a jediným vlastníkem této společnosti je Město Sokolov, valnou hromadu společnosti tvoří Rada města Sokolov.

Nerozumíme ekonomické rozvaze

Další zdokumentovaná odvolání většinou směřují k ekonomické rozvaze a jejímu rozporování ve smyslu toho, že teplárna není kompetentní orgán k posuzování ekonomické rozvahy, a že by danou problematiku měl zajišťovat odbor životního prostředí. Následují proto další odvolání a obstrukce pro žadatele o vydání stavebního povolení.

„Ekonomickou rozvahu kritizovali účastníci v rámci stavebního řízení na Bytový dům na adrese Křivenická 416-417, Praha, a v ulici Tvrdého 641-643, též v Praze,“ uvádí příklad Jiří Polívka, který se specializuje na stavební projekty moderních dodavatelů tepla.

Menší dodavatelé soběstačných zdrojů tepla poukazují také na to, že si tradiční teplárny v nesouhlasných stanoviscích někdy spletou například tepelné čerpadlo s plynovým kotlem a požadují energetický posudek, který je zákonem vyžadován pouze pro zdroje znečištění ovzduší. „Tepelné čerpadlo s plynovým kotlem si spletli například v rámci projektu bytového domu v ulici Čenětická 2133 2134, Praha,“ doplňuje Polívka.

Další věcí je podle odborníka na stavební řízení pro stavby energetických soustav odkaz na Územní energetickou koncepci. Každá energetická koncepce, ať už územní, městská nebo státní upřednostňuje využívání alternativních zdrojů energie.

KOMENTÁŘE

WORDPRESS: 0
DISKUZE 0