Tržby Lenovo dosáhly 15,3 miliardy USD a čistý zisk byl 437 milionů USD

DomůByznys

Tržby Lenovo dosáhly 15,3 miliardy USD a čistý zisk byl 437 milionů USD

Skupina Lenovo oznámila výsledky za třetí čtvrtletí a vykázala tržby skupiny ve výši 15,3 miliardy USD a čistý zisk 437 milionů USD.

Nokia urovnala patentové spory smírem se společností Lenovo
Lenovo uvádí nové pracovní stanice ThinkStation PX, P7 a P5
Lenovo v uhlíkových kompenzací zlikvidovalo tolik plynů jako od 215 000 aut
Lenovo: čistý zisk rostl o 62 % na rekordních 640 milionů USD

Skupina Lenovo oznámila výsledky za třetí čtvrtletí a vykázala tržby skupiny ve výši 15,3 miliardy USD a čistý zisk 437 milionů USD.

Tržby skupiny z podnikání mimo oblast osobních počítačů dosáhly vysokých 41 % a ziskovost zůstala solidní, protože diverzifikované hnací síly společností Lenovo, tedy Solutions and Services Group (SSG) a Infrastructure Solutions Group (ISG), zvýšily tržby na rekordních 1,8 miliardy USD, resp. 2,9 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 23 %, resp. 48 %. Všechny hlavní byznysové segmenty přispěly k provoznímu zisku již páté čtvrtletí po sobě.

Přestože odvětví čelí významným makroekonomickým tlakům, společnost Lenovo před sebou vidí dlouhodobé příležitosti. Globálně pokračují trendy digitalizace a inteligentní transformace, díky čemuž se očekává obnovení mírného růstu výdajů na IT v rámci střednědobého až dlouhodobého horizontu.

V rámci počítačového sektoru je reálná poptávka dle dostupných dat mnohem lepší, než kterou naznačovaly údaje o dodávkách. Jedním z důvodů je také prodej nadbytečných zásob. Skupina očekává, že ve druhé polovině kalendářního roku se obnoví meziroční růst, přičemž poptávka koncových uživatelů bude vyšší než v období před příchodem koronaviru.

Skupina nadále přijímá proaktivní opatření k dalšímu posílení své cenové konkurenceschopnosti. Toho bude dosahovat investicemi do rostoucích odvětví s vysokou marží a také snižováním běžných provozních nákladů.

Peněžní zůstatek společnosti Lenovo zůstává silný, cyklus konverze hotovosti se nadále zlepšuje, zásoby v prodejních kanálech se snížily a společnost pokračuje v investicích do výzkumu a vývoje a udržitelnosti, kde je i nadále odhodlána zdvojnásobit ziskovost ve střednědobém horizontu.

 

Základní finanční výsledky:

 

  Q3 22/23

v milionech USD$

Q3 21/22

v milionech USD$

Změna

 

 
Příjmy celé skupiny 15,267 20,127 (24%)  
Příjmy před zdaněním 605 855 (29%)  
Čistý příjem (zisk připadající akcionářům) 437 640 (32%)  
Čistý příjem (zisk připadající akcionářům – bez HKFRS) [1] 447 652 (31%)  
 
Zisk na akcii (v centech USD) 3.65 5.50 (1.85)  

 

KOMENTÁŘE

WORDPRESS: 0
DISKUZE 0