Firmy pod palbou: každý desátý kyber útok by silně ohrozil provoz

DomůKyberbezpečnost

Firmy pod palbou: každý desátý kyber útok by silně ohrozil provoz

Analytici Kaspersky uvádí, že každý desátý kybernetický útok byl závažný, nejvíc ohrožený je veřejný sektor.

Kaspersky: Útok na Electronic Arts je nebezpečný odcizením zdrojového kódu hry FIFA 21
Roste počet podvodů se streamovacími službami typu Netflix
Kybernetickým útokům se vyšetřovatelé věnují méně než běžné kriminalitě
Hrozba: Nová zero-day zranitelnost Windows exploit MysterySnail

Analytici Kaspersky uvádí, že každý desátý kybernetický útok byl závažný, nejvíc ohrožený je veřejný sektor.

Podle anonymizovaných metadat, která dobrovolně poskytli uživatelé služby Kaspersky Managed Detection and Report (MDR), by asi jeden z deseti (9 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) včas zachycených kybernetických incidentů mohl způsobit vážné narušení provozu nebo neoprávněný přístup k aktivům zákazníka. Naprostá většina incidentů (72 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) byla středně závažná. To znamená, že pokud by služba tyto hrozby neodhalila, negativně by ovlivnily fungování firemních aktiv nebo by mohly vést ke zneužití dat.

Kybernetické útoky jsou stále komplexnější a využívají úhybné techniky, aby je neodhalila bezpečnostní řešení. Detekce a prevence takových rizik vyžaduje zkušené lovce hrozeb, kteří dokážou odhalit podezřelé akce dříve, než způsobí nějaké škody. Společnost Kaspersky analyzovala anonymizované případy ohrožení zákazníků identifikované pomocí služby Kaspersky MDR ve 4. čtvrtletí 2020, aby zjistila rozsah a závažnost vyřešených incidentů.

Výzkum odhalil, že téměř v každém odvětví, s výjimkou masmédií a dopravy, nastaly během analyzovaného období velmi vážné incidenty. Tyto incidenty postihovaly nejčastěji organizace z veřejného sektoru (zde bylo zjištěno 41 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} všech velmi vážných incidentů), IT (15 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) a finančnictví (13 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}). Téměř třetina (30 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) těchto kritických incidentů byly cílené útoky řízené lidmi. Téměř čtvrtina (23 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) incidentů s vysokou závažností byla klasifikována jako velmi nebezpečné průniky malwaru, včetně ransomwaru. V 9 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} případů získali kyberzločinci přístup do firemní IT infrastruktury pomocí technik sociálního inženýrství.

Odborníci společnosti Kaspersky také zaznamenali, že současné pokročilé trvalé hrozby (APT) byly obvykle detekovány společně s artefakty předchozích útoků. To naznačuje, že pokud organizace reaguje na nějakou sofistikovanou hrozbu, stejný útočník ji pravděpodobně napadne znovu. V organizacích ohrožovaných APT také experti často objevili známky simulace nepřátelského chování, jako je red teaming, což je simulace útoku prováděná specializovanými firmami na žádost organizace za účelem prověření a vyhodnocení jejích opatření v rámci kybernetické bezpečnosti.

„Naše studie zjistila, že cílené útoky jsou poměrně časté – čelila jim více než čtvrtina (27 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) organizací. Dobrou zprávou je, že organizace, u nichž je pravděpodobné, že se s takovými incidenty setkají, o tomto riziku vědí a jsou na ně připraveny. Tyto organizace využívají služby, jako je například red teaming, které jim pomáhají vyhodnotit jejich obranné schopnosti, a také vyhledávají pomoc odborníků, kteří mohou kyberzločince zastavit,“ konstatuje Gleb Gritsai, vedoucí oddělení bezpečnostních služeb společnosti Kaspersky.

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

 

KOMENTÁŘE

WORDPRESS: 0
DISKUZE 0