Průzkum: 65 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} firem zvýší výdaje na IT kvůli přechodu na vzdálenou a hybridní práci

DomůByznys

Průzkum: 65 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} firem zvýší výdaje na IT kvůli přechodu na vzdálenou a hybridní práci

Mezi hlavní investiční priority IT ve všech odvětvích patří vzdálená podpora IT týmu, implementace cloudových řešení a infrastruktura zajišťující kybernetickou bezpečnost.

WhatsApp přidal nákupní tlačítko přímo do firemních chatů
Výdaje firem na zabezpečení tisku rostou, 66 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} firem se bezpečnosti tisku obává
ESET: V Česku detekujeme 500 napadených poštovních serverů
TikTok má v Česku skoro 2 miliony uživatelů. Začal zajímat i firmy

Dvě třetiny evropských firem plánují navýšit výdaje na IT kvůli přechodu na vzdálenou a hybridní práci.

Společnost Dynabook Europe GmbH zveřejnila výsledky svého průzkumu “The Hybrid Shift: Managing an increasingly remote workforce”, který ukazuje, že 65 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} odpovědných pracovníků s rozhodovací pravomocí má v letošním roce k dispozici zvýšený rozpočet na IT, a to jak na rozšíření možností vzdálené a hybridní práce, tak i na podporu kontinuity podnikání.

Výzkum, který provedl Dynabook ve spolupráci s Walnut Unlimited, oslovil více než 1 000 vedoucích IT pracovníků ze středních a velkých firem z celé řady průmyslových odvětví ve Velké Británii, Francii, Německu, Španělsku a Nizozemsku. Zaměřil se na výdaje společností na IT, nové pracovní příležitosti, a také na klíčové vlastnosti zařízení zohledňované během následujících 12 měsíců.

Podle výsledků počítají společnosti ve všech sledovaných regionech s vyšším rozpočtem na IT. Nejvíce se tento trend projevil ve Španělsku, kde s navýšením rozpočtu během následujícího roku počítá 71 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} organizací, v těsném závěsu pak následuje se 70 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} Nizozemsko. Z pohledu odvětví podnikání počítá s vyššími rozpočty více než tři čtvrtě (76 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) firem poskytujících finanční služby a 73 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} výrobních podniků. Nejméně počítají se zvýšenými náklady na IT společnosti působící v maloobchodě, i když i zde je předpokládá více než polovina (54 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}).

Roste důležitost vzdálené práce 

Hnací silou rostoucích výdajů na IT je změna pracovního modelu. Podle studie se očekává, že více než dvě třetiny (67 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) zaměstnanců budou i v následujícím období pracovat buď z domova nebo z různých, nestálých míst. Před pandemií covid-19 se počítalo s podobnou možností jen u 53 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} pracovníků.

Více než polovina (51 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) dotazovaných organizací se chce zaměřit na poskytování podpory a pomoci zaměstnancům pracujícím na dálku. Při obdobném průzkumu provedeném společností Dynabook v roce 2018 počítalo s touto podporou 29 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} respondentů. V rámci zachování produktivity byly v průzkumu často vyzdvihovány bezpečné nástroje pro komunikaci a spolupráci – 41 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} osob s rozhodovací pravomocí v oblasti IT uvedlo, že obě oblasti jsou klíčové pro optimální výkon zaměstnanců, a 37 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} dotázaných zdůraznilo důležitost IT školení.

Změna priorit proti předpandemickému období

Průzkum ukázal, že evropské podniky nadále urychlují digitální transformaci a vybavují se robustní IT infrastrukturou, která podporuje vzdálenou a hybridní práci. Hlavními prioritami organizací napříč všemi trhy a odvětvími jsou implementace cloudových řešení a vzdálené IT asistence – 50 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} respondentů označilo rozvoj obou těchto technologií za nejperspektivnější. Vzdálenou IT podporu upřednostňují nejvíce podniky v Británii, kde toto zaměření vyzdvihují jako klíčové téměř dvě třetiny (63 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) společností.

Kromě toho se očekává, že mezi další priority při rozhodování o investicích do technologií bude během následujícího roku patřit také infrastruktura zvyšující kybernetickou bezpečnost (48 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}), podpora IT školení zaměstnanců (40 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) a na pátém místě výdaje na vybavení zaměstnanců (37 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}).

Oproti předpandemickému období klade nyní 77 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} společností větší důraz na bezpečnostní software, 73 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} dotázaných uvedlo větší důležitost nástrojů pro vzdálenou spolupráci, 70 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} vnímá cennější přínos cloudových platforem a 62 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} vidí potřebu využití specifických IT periferií.

Preferovaná zařízení

Výzkum také zdůraznil rostoucí význam notebooků – neopěvovaných hrdinů pandemie. Téměř tři čtvrtiny (74 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) podniků považují nyní rozhodnutí o nákupu těchto zařízení za důležitější než v době před covid-19. Největší rozdíl mezi používáním notebooků a stolních počítačů je patrný v Británii – 90 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} britských společností používá v práci notebooky a pouze třetina (33 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) používá při vzdálené práci stolní počítače. Větší popularitu si stolní počítače drží v ostatních částech Evropy – ve Španělsku (52 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}), Francii (47 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) a v Nizozemsku (46 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}).

Dvě třetiny (66 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) organizací plánují během následujících 12 měsíců integrovat do své vzdálené pracovní infrastruktury více notebooků. To potvrzuje, že důraz na přenosné počítače bude trvat i po zbytek roku 2021.

Pokud jde o klíčové funkce zařízení, evropské podniky vnímají zvýšené nebezpečí kybernetických útoků – mezi důležité vlastnosti při výběru notebooků řadí 81 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} firem bezpečnostní funkce, dále konektivitu (80 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}), výkon (76 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}), výdrž baterie (72 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}) a mobilitu (70 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}). Za úplně nejdůležitější vlastnost považuje 28 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} společností výkon a pro 20 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} je nejzásadnější zabezpečení.

„V loňském roce došlo k zásadní změně ve způsobu práce a z našeho výzkumu je vidět, že evropské podniky dělají všechno pro to, aby přizpůsobily svou IT infrastrukturu novým požadavkům zvýšené potřeby vzdálené a hybridní práce,“ říká Damian Jaume, prezident společnosti Dynabook Europe GmbH. „Zvýšené rozpočty ukazují, že si organizace uvědomují důležitou roli optimální kombinace hardwaru i softwaru k zajištění bezpečnosti, připojení a udržení produktivity zaměstnanců v této nové době.“

 

KOMENTÁŘE

WORDPRESS: 0
DISKUZE 0