Jakub Pavlák: Ve vývoji Y Soft používáme týmové programování i online interakci

DomůSoftware

Jakub Pavlák: Ve vývoji Y Soft používáme týmové programování i online interakci

Praktiky v odděleních výzkumu a vývoje větších globálních vývojových týmu se podle managera RnD týmu společnosti Y Soft Jakuba Pavláka neustále vyvíjejí dopředu.

Umělá inteligence nejvíce ovlivní práci softwarových inženýrů
Nectain díky AI: Zvládli bychom digitalizovat i stavební úřady v ČR
Google posílí v USA svůj vyhledávač o generativní umělou inteligenci
Umělá inteligence může chytrým telefonům vdechnout nový život

Praktiky v odděleních výzkumu a vývoje větších globálních vývojových týmu se podle managera RnD týmu společnosti Y Soft Jakuba Pavláka neustále vyvíjejí dopředu.

Za poslední dva roky ovlivněné covidovou krizí, která způsobila separaci lidí i celých týmů, došlo k významné změně fungování, kdy se většina engineerů přesunula na home office a dále se do kanceláří nemusí a ve většině případů ani nebudou vracet. Tento trend vyžaduje změnu v myšlení, přístupu, ale také rozšíření nebo zavedení nových nástrojů a vybavení.

Nahlédněte na tipy z vývojového týmu globální společnosti s 300+ zaměstnanci zabývající se vývojem software, HW, cloud a 3D tiskových aplikací.

Vizuální kolaborativní nástroj Miro

Tento online kolaborativní nástroj umožňuje interakci prakticky neomezeného počtu lidí v jednom okamžiku, přičemž lze v reálném čase velmi dobře vidět aktivitu připojených lidí, jejich akce, vkládání myšlenek, komentování apod. Zavedení tohoto unikátního nástroje umožnilo efektivní fungování napříč celým oddělením vývoje a výzkumu, umožnilo efektivně pořádat velké schůze (+100 lidí) nezávisle na tom, jestli jsou kolegové dostupní na home office nebo v kanceláři.

Po zavedení tohoto nástroje jsme zjistili, že pro velké schůzky (+100 lidí) je mnohem efektivnější použít tento nástroj, než organizovat tyto debaty onsite v kanceláři. Z našich zkušeností se zkrácení času na vytvoření výstupu může pohybovat v jednotkách i desítkách hodin.

Tento nástroj používáme primárně pro organizaci celého vývoje, tzn. plánování, reviews, pro drobnější diskuse, brainstormingy, prezentace nápadů i výsledků.

Pokročilé techniky programování: pair programming, mob programming

Stále rozšířenější praktiky programování v oddělení vývoje a výzkumu, kdy je do samotného programování zapojeno v jednom okamžiku více lidí. V pair programmingu typicky programují 2 kolegové, střídají se, učí se od sebe a spolupracují.

Oproti tomu do mob programmingu je zapojeno více engineerů nebo rovnou celý tým, engineeři se typicky střídají po vymezené době. Hlavní výhody těchto technik je vzájemné učení se a sdílení znalostí i mimo vlastní tým, včasné nalezení chyb a potenciálních problémů „víc očí si víc všimne“. Zároveň je toto klíčová technika pro rozšiřovaní vysoce specifické znalosti dané části zdrojového kódu, která umožňuje více lidem nebo týmům pracovat na tomto zdrojovém kódu.

Code-review techniky

Při použití Code-review technik je každá změna do zdrojového kódu revidována nejprve automatickými procedurami v rámci vývojových nástrojů a poté důkladnou revizí od dalších kolegů např. samotné implementace, dodržování coding conventions a dokumentace v kódu. Code review je automaticky vyvoláno při každém pull requestu, tzn. pokusu o vložení nového nebo upraveného zdrojového kódu do centrálního repozitáře přes Attlasian nástroje JIRA a bitbucket. Code review je důležitý bezpečnostní prvek, který zlepšuje kvalitu kódu a celého produktu, ale také je klíčové pro udržování znalostí a expertízy napříč oddělením vývoje a výzkumu.

Více se dočtete na portálu SystemOnline.cz, pro který byl článek původně vytvořen.

KOMENTÁŘE

WORDPRESS: 0
DISKUZE 2